Reserveren camping

Informatie over reservering en betaling

 1. Na uw reservering ontvangt u per e-mail een bevestiging. Hierna volgt de bevestiging met informatie en de factuur per post.
 2. Wij adviseren u om bij het reserveren van uw kampeerplaats deel te nemen aan het annuleringsfonds.
 3. u vindt de algemene voorwaarden voor reservering en verblijf hieronder.

Annulering

Annuleringsfonds

Wij adviseren u om bij het reserveren van uw kampeerplaats deel te nemen aan het annuleringsfonds.

Details

Tarief annuleringsfonds is 5% van de totale verblijfkosten met een minimum van 6 euro. Mocht u om geldige reden niet in staat zijn om uw vakantie door te laten gaan dan zijn uw verblijfkosten op Oasecamp Storastrand beperkt tot deze 5%. In de volgende gevallen kunt u een beroep doen op het annuleringsfonds:

 • Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of één van de deelnemers.
 • Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
 • Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovaties of verandering van werkkring.
 • Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.

Bij het vroegtijdig afbreken van uw vakantie bij bovenstaande gevallen, is het moment van annuleren bepaald op het moment dat u de plaats leeg oplevert.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor reservering en verblijf

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden met betrekking tot betaling, annulering, aankomst en vertrek, aansprakelijkheid en gedragsregels / schade.

Details

Betaling

De helft van de reissom dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsfactuur te betalen om uw reservering te activeren.

  • Met het betalen van de bevestigingsfactuur gaat u akkoord met de hier genoemde algemene voorwaarden en met de betaling van het resterende bedrag.
  • Het restbedrag dient minimaal 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
  • Wij houden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan deze betalingsvoorwaarden. In zo’n geval worden betaalde gelden niet gerestitueerd.

Houdt u er rekening mee dat u op de camping alleen contant in Zweedse kronen kunt betalen, er is geen pinautomaat aanwezig.

Annuleringskosten

Er kunnen zich helaas onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor uw vakantie niet of maar gedeeltelijk door kan gaan. Om die reden adviseren wij u om deel de nemen aan het annuleringsfonds of een annuleringsverzekering af te sluiten. Er wordt namelijk geen restitutie verleend van reeds betaalde gelden bij verhindering of vroegtijdig afbreken van uw vakantie indien u geen gebruik gemaakt heeft van het annuleringsfonds. Tarief annuleringsfonds is 5% van de totale verblijfkosten met een minimum van 6 euro. Mocht u nu om geldige reden niet in staat zijn om uw vakantie door te laten gaan dan zijn uw verblijfkosten op Oase Camp Storastrand beperkt tot deze 5%. In de volgende gevallen kunt u een beroep doen op het annuleringsfonds:

 • Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of één van de deelnemers.
 • Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
 • Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische oorzaak, renovaties of verandering van werkkring.
 • Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.

Bij het vroegtijdig afbreken van uw vakantie is het moment van annuleren bepaald op het moment dat u de plaats leeg oplevert. Wij berekenen de volgende kosten voor een annulering (die u schriftelijk dient door te geven):

 • tot 5 maanden voor vertrek: € 50.00
 • tot 2 maanden voor vertrek: de aanbetaling
 • tot 1 maand voor vertrek: 75 % van de reissom
 • binnen een maand voor aankomst: 90 % van de reissom
 • bij annulering op de dag van aankomst of later: de gehele reissom.

Aankomst en vertrek

Aankomst vanaf 15.00 uur; vertrek voor 11.00 uur. Komt u zonder bericht meer dan 2 dagen later aan, dan mag uw plaats aan derden verhuurd worden en vervalt uw reservering. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek bestaat geen recht op teruggave.

Huisdieren

Oasecamp Storastrand is toegankelijk voor huisdieren, welke goed met kinderen om kunnen gaan en niet veel lawaai maken.

Aansprakelijkheid

Oase Camp Storastrand is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal, beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan gasten, door welk oorzaak dan ook.

Gedragsregels / schade

Gasten dienen zich te houden aan de verblijfregels van Oase Camp Storastrand en aan de in het dagelijks leven vanzelfsprekende regels. Vandalisme, agressie e.d. worden niet getolereerd. Overtreders worden verwijderd zonder recht op teruggave van reeds betaalde gelden. Schade die ter plaatse geleden wordt door toedoen van gasten, dient door de verantwoordelijke(n) te worden vergoed.